กรุณาเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจ

จิตศรัทราหล่อพร…

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทรา ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเ.....

17-03-2563

อ่านต่อ-->>>

จิตศรัทราหล่อพร…

วันที่ 17 มีนาคม 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมและผู้มีจิตศรัทรา ได้ร่วมกันหล่อพระพุทธรูปประจำโรงเรียน บริเ.....

17-03-2563

อ่านต่อ-->>>

โครงการเครื่อข่…

โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ปีที่ 2 .....

28-07-2562

อ่านต่อ-->>>

แหล่งท่องเที่ยว…

เทศบาลตำบลโนนสว่าง ได้จัดการล่องแพ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของตำบลโนนสว่าง ชมภาพกิจกรรมล่องแพคลิกที่นี.....

08-04-2562

อ่านต่อ-->>>

โครงการ"ชุ…

08-11-2563

PEA จัดพิธีส่งมอบโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมวันที่ 26 ตุลาคม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีลงนามถวายพร…

27-03-2563

24 ก.ค. 63 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกระทำพิธีลงนามถวายพรพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 68 พรรษา ข.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โล่เกียรติยศ รด…

27-03-2563

วันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2563 มณฑลทหารบกที่ 29 โล่เกียรติยศให้กับโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ในการดำเนินกิจกรรม .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ป้องกันไวรัส Co…

06-03-2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด19 เทศบาลตำบลโนนสว่างให้ความอนุเคราะห์พ่นน้ำยาฆ่าเชื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กระทรวงยุติธรรม

29-02-2563

วันที่ 29 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ ยุติธรรมจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรม กอ.รมน.จัง…

28-02-2563

วันที่ 28 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม และ กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนเรื่อ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง

27-02-2563

วันที่ 27 ก.พ. 2563 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชีแจงให้ทราบถึงพฤติกรรมนักเรียนที่ต.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

MOU ทวิศึกษา

20-12-2562

ปีการศีกษา 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ได้ทำ MOU กับวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ทวิศึก.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติป…

04-12-2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2562 เ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ติวยกระดับผลสัม…

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ประจำปีการศึกษา 2562 {gallery}2562-tiw{/galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมวิถีพุทธ

26-11-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมวิถีพุทธโดยจัดในวันศุกร์ตอนเช้า และกิจกรรมที่วัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนาป.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พัฒนาบุคลากรในก…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้จัดทำแผนจัดการเรียนรู้ I.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์ว…

26-08-2562

เมื่อวันที่ 26-30 สิงหาคม  2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขี้น โดยมีการแข่ง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีถวายพระพรเน…

28-07-2562

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.30-12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม กระทำพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แห่เทียนเข้าพรร…

13-07-2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลโนนสว่าง ประกอบกิจกรรมแห่เทียนเข้าพร.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ตัวแทน สพม.21

12-07-2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมชนะการประกวด เป็นตัวแทนจังหวัดบึงกาฬ และเป็นตัวแทน สพม.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

พิธีวันคล้ายวัน…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  {galle.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ต้อนรับครูใหม่2…

11-07-2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมยินดีต้อนรับครู อมรรัตน์  ครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ามารับ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา2…

11-07-2562

กิจกรรมแนะแนว ปี 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมมีการแนะแนวการศึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองเพื่อใ.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

โครงการเศรฐกิจพ…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาโดยดำเนินการขุดรอกสระที่มีความตื.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ไหว้ครู2562

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562  {gallery}2562-witkroo{/gallery}.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสภานัก…

11-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา2562 {gallery}2562-patylist{/gallery.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตศึกษา…

10-07-2562

โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC เพื่อให้การเรียนกา.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศน์2562

10-07-2562

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายสุรชัย  ไกรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมปฐมน.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ2561

06-04-2562

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนอง.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

อบรมจิตศึกษา

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 12-14 พฤษภาคม 2562 คณะครูโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมได้ร่วมการอบรมนวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ .....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รณรงค์เลือกตั้ง…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 - 13.00 กกต.จังหวัดบึงกาฬและโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 นั.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่าย…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 07.00 - 12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 จำนวน 1 นาย คือ น.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รับเสด็จสมเด็จพ…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2562 เวลา 07.00 - 12.00 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.21 จำนวน 1 นาย คือ น.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม

รด.จิตอาสา กกต…

06-04-2562

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.00 กกต.จังหวัดบึงกาฬ ได้จัดอบรมให้ความรู้การเลือกต.....

อ่านต่อ-->>>--ดูภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา